BIP

Regulaminy organizacyjne

- Regulamin pracy,
- Regulamin wynagradznia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
   w   Gimnazjum nr 6 w Tychach,
- Regulamin  zakladowego funduszu świadczeń socjalnych,
- Regulamin  przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Gimnazjum nr 6,
- Instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązująca od 01.09.2013 r.,
- Instrukcja organizacji i dzialania skladnicy akt w Gimnazjum nr 6

   znajdują sie do wglądu w sekretariacie szkoły.


Sekratariat czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2013-09-23 12:29:20 Zmiana publikacji gimnazjum6
2 2012-07-03 14:45:36 Zmiana publikacji gimnazjum6
3 2012-07-03 14:44:10 Zmiana publikacji gimnazjum6


stronę wyświetlono 1145 razy Artykuł wyświetlony 1145 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.