BIP

Instrukcja obsługi BIP

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba


stronę wyświetlono 777 razy Artykuł wyświetlony 777 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.